PoradnaPsyché


dotaz:

Mám bratra s duševním onemocněním můžete mi doporučit nějaké organizace nabízející kroužky nebo práci?


odpověď:

Tady je seznam některých organizací v Praze, které se věnují tématu duševní onemocnění:

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

Kamenická 25, Praha 7, 17000

telefon: 233376301, 606706242

fax.: 233376301

e-mail: aks@cmhcd.cz

web: http://www.mujweb.cz/instituce/asociace_komunitnich_sluzeb

Asociace komunitních služeb ("AKS") je občanské sdružení, které přednostně sdružuje poskytovatele extramurálních sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou. AKS sleduje tyto cíle: Aktivní prosazování práv a zájmů poskytovatelů služeb komunitní péče. Stát se garantem kvality služeb poskytovaných členy AKS: zahájit proces vytváření interních standardů kvality zahájit proces vytváření mechanismů pro kontrolu kvality a efektivity služeb Rozvoj a zkvalitňování stávajících i nově vznikajících služeb: výměna zkušeností vzdělávání (organizování seminářů, kursů, informování o možnostech vzdělávání) poskytování odborných konzultací a supervizí, apod. Dodržování základních etických norem při poskytování služeb komunitní péče: vytvoření etických pravidel poskytování služeb komunitní péče: vedení smírčích jednání, apod.

BONA o.p.s.

Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8, 18100

telefon: 283853163, 283852370

e-mail: info@bona-ops.cz

web: http://www.bona-ops.cz

BONA o.p.s. poskytuje sociální služby v oblasti rehabilitace duševně nemocných. Těžištěm činnosti je poskytování chráněného bydlení, kde kapacitou cca 75 míst je naše organizace největší v ČR. Provozujeme také chráněné dílny (prádelenská, řemeslná a výtvarná) a v Praze 1, Žitné ulici 23 vedeme centrum Dvojí svět: prodejna výrobků duševně nemocných, galerie, chráněná dílna a svépomocné informační centrum uživatelů psychiatrických služeb.

Denní sanatorium Fokus Praha

Meziškolská 2, Praha 6, 16000

telefon: 233 544 547

e-mail: zapad@fokus-praha.cz

web: http://www.fokus-praha.cz

Denní sanatorium poskytuje psychoterapii (individuální, skupinovou, rodinnou), běžnou psychiatrickou péči (diagnostika, medikace, vyšetření, konzultace), sociální poradenství, psychoterapeutické rehabilitační pobyty, stáže, dny otevřených dveří, výstavy uměleckých děl našeho ateliéru.

Fokus Praha - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Dolákova 24, Praha 8-Bohnice, 18100

telefon: 233 553 303, 233 551 241

fax.: 233551205

e-mail: fokus@fokus-praha.cz

web: http://www.fokus-praha.cz

Péče o duševně nemocné - budování komunitního systému, pracovní rehabilitace, podpora zaměstnávání, léčebná péče v denním sanatoriu, práce s rodinou.

Green Doors

Pujmanové 1219, Praha 4, 14000

telefon: 261 211 091

fax.: 261 211 091

e-mail: greendoors@greendoors.cz

web: http://www.greendoors.cz

je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Green Doors se zaměřuje především na práci s mladými, krátkodobě nemocnými klienty, které podporujeme v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. Sdružení poskytuje sociální a pracovní rehabilitaci na pracovních místech v kavárnách. Současně se věnuje i dalším formám pomoci, které vedou k úspěšnému pracovnímu uplatnění duševně nemocných.

Občanské sdružení SALET

Letohradská 3, Praha , 1700

telefon: 584 440 703

e-mail: salet@atlas.cz

Občanské sdružení SALET sdružuje občany a kolektivy, kteří chtějí pomoci handicapovaným osobám a to především osobám se změněnou pracovní schopností. Jedná se o občany, jejichž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezuje možnost pracovního uplatnění. Předmětem činnosti je zejména zřizování a podpora aktivit chráněných dílen a chráněného bydlení.


kategorie dotazu: ostatní, autor dotazu: Filip