PoradnaInvalidní důchody a možnost pracovat


dotaz:

Mohu pracovat pokud mám invalidní důchod? A jaké jsou pak podmínky?


odpověď:

Invalidní důchody (§ 39 – 155/1995 Sb.)

plný invalidní důchod a) 66% pracovní neschopnost

b) schopnost pracovat jen ve zcela výjimečných případech

částečný invalidní důchod

- ve všech typech invalidního důchodu může klient pracovat

- není omezeno časově (počet hodin měsíčně), pracovat s ohledem na zdravotní stav

- povinnost nahlásit nástup do práce do 8 dnů posudkové komisy

- komise rozhoduje - zda bude člověk předvolán k posouzení hned nebo až v řádném termínu

- o invalidním důchodu (může zůstat i plná výše důchodu nebo může být částečně snížena)

(odůvodnit potřebnost a přínos práce pro klienta – např. u duševního onemocnění - potřeba kontaktu se společenským prostředím)

oznámení komisy – poslat písemné oznámení na okresní pobočku ČSSZ, stačí napsat: „oznamuji, že jsem nastoupil do zaměstnání od x.x.“;

nutné uvést rodné číslo, jméno a adresu


kategorie dotazu: zaměstnávání - mentální postižení, autor dotazu: