Poradnazbavení svéprávnosti


dotaz:

dobrý večer, mám dotaz, kdy nejdříve mohu podat návrh na zbavení syna svéprávnosti/v dubnu má 18 let*/, zda může být zbavení spojeno s ustanovením opatrovníka a zda mám již v návrhu na zbavení sebe jako opatrovníka navrhnout.Děkuji za odpověď.


odpověď:

Podat návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům (svéprávnost se už nepoužívá) můžete podat už teď (zbavit způsobilosti lze nezletilého i zletilého).

Budete v roli navrhovatele i účastníka řízení (jako rodič nezletilého dítěte). Myslím si, že jako opatrovník teď být nemůžete z důvodu střetu zájmů (pozor, zde ve smyslu procesním, tedy jen v řízení. Až bude Váš syn způsobilosti zbaven, můžete se stát dalším rozhodnutím soudu jeho opatrovníkem, tedy pak pro běžný život, ale to bude další zvláštní řízení, takže to bohužel nelze spojit). Protože opatrovník hájí v řízení zájmy toho, komu byl ustanoven, opatrovníkem nesmí být osoba z jeho blízkého okolí (příbuzný, rozhodně ne rodič, a podobně, prostě někdo, u koho by měl soud pochyby, že jsou zde osobní nebo majetkové zájmy na rozhodnutí o zbavení způsobilosti). Předpokládám, že opatrovníkem bude v řízení orgán sociálně právní ochrany dětí, soud jej nezletilému ustaví.

Trochu jinak by asi řízení vypadalo, až nabyde Váš syn zletilosti. Po podání návrhu na zbavení způsobilosti bude mít Váš syn možnost si vybrat pro řízení zástupce, kterému udělí plnou moc (opět jen pro řízení), soud jej sám vyzve, nemusí se hned přikládat k návrhu. Zástupce však opět nesmí být nikdo z rodiny, jak je uvedeno výše, z důvodu střetu zájmů. Ale je tam ta možnost vyšetřovaného (Vašeho syna) si vybrat. Pokud si Váš syn nikoho nevybere, ustanoví mu soud opět opatrovníka pro řízení. Ale tentokrát advokáta. Pak už to řízení bude vypadat stejně, budou třeba znalecké posudky a výslech vyšetřovaného apod.

Dotaz byl konzultován s právničkou.


kategorie dotazu: ostatní dotazy - mentální postižení, autor dotazu: Zdenka Skácelová