Poradnazpůsobilost k právním úkonům


dotaz:

Prosím poraďte jak zjistit, zda je člověk způsobilý nebo není, příp. jde o omezenou způsobilost k právním úkonům u klienta ÚSP, jestliže jsou pečujícími lidmi uváděny rozporné informace a v obč. průkazu to uvedeno není, ani sám klient není o stavu své "svéprávnosti" informován.jde o to, že je-li klient způsobilý, proč smlouvu o poskytování péče podepisuje zaň matka a s ním nikdo nekonzultuje jeho vlastní požadavky, ani o možnosti mít vlastní požadavky v plánu individ. rozvoje není informován. jde o dospělého člověka.děkuji za odpověď.


odpověď:

Dobrý den,

Pokud nemáte rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům (nebo rodina ho nechce dodat), jednal bych s klientem jako s plně zodpovědným, má tedy právo podepisovat smlouvu. I v případě, že je klient zbaven způsobilosti k právním úkonům má právo se vyjadřovat ke svému plánu individuálního rozvoje a vznášet požadavky ke kvalitě svého života.

Obecně platí:

U občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu tato skutečnost, a u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům též jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu opatrovníka. Je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, uvede se jeho název a sídlo.

Občanský průkaz musí mít ten, kdo byl ve způsobilosti omezen. Kdo byl způsobilosti zbaven ji bude mít v závislosti na tom, jak se rozhodne jeho opatrovník, tedy zda o vydání požádá.

Dotaz byl konzultován s právničkou.


kategorie dotazu: ostatní dotazy - mentální postižení, autor dotazu: Věra Berdychová