PoradnaAspergerův syndrom-příspěvek na péči


dotaz:

Ráda bych se zeptala, zda máte zkušenost ohledně přiznání příspěvku na péči pro dítě (7 let) s Aspergerovým syndromem. Potřebuje asistenta, který by z příspěvku měl být hrazen.

Za odpověď děkuji. Veselá


odpověď:

Dobrý den,

Lidé s postižením mají podle nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. nárok na příspěvek na péči, která závisí na stupni závislosti a věku.

Měsíčně vyplácené částky činí u osob pod 18 let: I. lehká závislost - 3.000,- Kč, II. středně těžká závislost - 5.000,- K, III. těžká závislost - 9.000,- Kč, IV. úplná závislost - 11.000,- Kč. O příspěvek se žádá obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Úřad městské části Praha podle místa bydliště, který rozhodne do jaké kategorie žadatel spadá a podle toho Vám bude vyplácet výši příspěvku, ze které můžete platit asistenta.


kategorie dotazu: autismus, autor dotazu: Jaroslava Veselá