Bydlení pro lidi s MP
Nejčastější otázky a odpovědi: Jaké možnosti bydlení existují? Kolik lidí žije ústavech? Jak se žije těm, co žijí v rámci běžné komunity? celý článek


Život v komunitě
Dospělí lidé s mentální retardací však mají právo na stejnou možnost výběru místa kde žít, jako ostatní lidé. Mají právo na podporu a na začlenění do svých komunit. celý článek


Stanovisko k bydlení
Lidé s postižením by neměli být umisťováni do ústavů, jejich potřeby by neměly být přizpůsobovány programům, nýbrž programy by měly být vedeny tak, aby naplňovali jejich potřeby. celý článek


Zavřete ústavy...
aneb "Každý může žít v otevřené společnosti" - úvodní část překladu stěžejní publikace švédského autora Karla Grunewalda celý článek


Od ústavů k domovům v běžné společnosti
třetí část textu prof. Karla Grunewalda popisující proces deinstitucionalizace ve Švédsku celý článek


Proč je potřeba transformovat ústavní péči?
Úkolem ústavů do budoucna musí být podpora sociálního začlenění tzn. ochrana práv obyvatel a poskytování podpory umožňující jim převzít odpovědnost (povinnosti). celý článek

V ústavu Ledce aneb výprava do jiného? světa
Když jsme jeli po cestě, která vypadala, že vede z vesnice na konec světa, věděli jsme, že určitě jedeme správně... celý článek

Blýskání na lepší časy v ústavech sociální péče
Náš rozhovor s ředitelkou ÚSP Ledce Janou Rumlovou nejen o tom, jak se nepořádek ve skříni může stát barometrem svobody... celý článek

ÚSTAV = INSTITUCE
Ústav je absurdní situace, vytváří problémy, které by jinak neexistovaly. Problém není v rodičích a dětech, ale v instituci, kde chybí možnost volby. celý článek

Independent living neboli Samostatný život
Hlavní ideou hnutí IL je, že ti, kdo nejlépe vědí, jaké služby potřebují lidé s handicapy k samostatného životu, jsou handicapovaní lidé sami. celý článek

O bydlení

Dospělí lidé s mentální retardací by měli mít přístup ke stejným druhům bydlení, jako ostatní občané. To znamená bydlet ve vlastním či pronajatém bytě nebo domě, nebo v rámci určitého společenství lidí.


Diagnózy

Ze života

Napište nám i vy svůj příběh.


Náš malý příběh
Asi po dvou letech co jsme spolu chodili, jsme začali přemýšlet jestli by jsme nemohli normálně žít, teda my jsme chtěli jenže jak.. více

Jakub dokázal svým rodičům, že to bez nich zvládne
Než se Jakubovi rodiče na podzim loňského roku rozhodli vycestovat na 16 dní mimo republiku, nebyl od nich Jakub nikdy odloučený déle než pět nebo šest dní... více

Příběh ženy
Příběh paní Boženy Marešové z Horního Bezděkova, která se stala úžasnou maminkou Moniky a vloni první nositelkou ceny Milana Chába. více

Když slunce hřeje
Přestěhovali jsme se do Kadaně, a tím opět začalo naše hledání. Jak tak život běží, moji rodiče začali přemýšlet o tom, co bude, až oni už na tomto světě nebudou. více

Sourozenci dětí s postižením aneb Mít či nemít další dítě? VII.
Ač mám sama za sebou různé „hororové“ situace v rámci péče o naši dceru a domnívám se, že mě jen tak něco nepřekvapí, tak z některých povídání maminky Jany mě mrazí. více

ZOBRAZIT VŠEPřečtěte si také...

Dříve mi chyběla volnost
Vlastně jsem ale své dětství a mladá léta strávila v ústavech, kde jsem neměla soukromí, na pokoji nás bydlelo někdy i deset, vše jsme dělali skupinově, pracovníci na nás neměli dost času a někdy s námi zacházeli necitlivě. Nechodili jsme moc mezi ostatní lidi. celý článek

Porušování lidských práv v domovech pro lidi se zdravotním postižením
V domovech pro lidi se zdravotním postižením nebo psychiatrických léčebnách velmi často porušujeme lidská práva klientů. Je to tak ve všech pobytových zařízeních u nás i v zahraničí. celý článek

Archa - život v komunitě
Společným a základním principem Archy je rovnocenné soužití lidí s postižením a bez. Mít stejné možnosti jak v práci, tak v bydlení. celý článek

Bydlení pro znevýhodněné osoby v EU
Přístup k bydlení je problémem, kterému čelí všechny členské státy Rady Evropy. V této souvislosti byly vydány tyto nové Směrnice. celý článek

Bydlet znamená cítit se doma I.
Mít vlastní místo v životě. Vlastní byt, nebo alespoň pokoj. Prostor kde se může odehrávat náš život, subjektivní prostor mezi čtyřmi stěnami a stropem.. celý článek

O životě ve zlaté kleci
Zlatá klec patří určitým způsobem do života každého z nás. Velmi zajímavá je tato metafora v oblasti integrace lidí s postižením. celý článek

Ad Zavřete ústavy
Osobně na otázku zda zavřít ústavy odpovídám záporně – není pro to ještě vhodná doba a mnoha lidem bychom tím významně uškodili. celý článek

Principy života uvnitř běžné společnosti
to je téma druhé části překladu publikace Zavřete ústavy celý článek

Bydlet znamená cítit se doma II.
V Německu nalezneme v každém regionu, v každém městě trochu odlišnou nabídku bydlení s pedagogickou podporou. Základ systému je však daný zákonem. celý článek

Kdo může žít ve skupinovém domově?
Kdokoli! Pokud je domov adaptován pro lidi postižením, může v něm osoba s vysokými nároky na péči žít stejně dobře jako v ústavu. celý článek

Bydlet znamená cítit se doma - III. část
Doprovázené samostatné bydlení je jednou z nejvyšších forem podporovaného bydlení, kde všichni obyvatelé přebírají svůj život do svých rukou... celý článek

Podpora na cestě k doprovázenému bydlení
Cílem tohoto článku je příbližit důležitost podpory při volbě některé z forem doprovázeného bydlení, i nutnost ošetření tohoto přechodu. celý článek

Psychiatrická medikace v ústavech
Analýza došla k závěru, že se naprosto nepotvrdil argument, že odstraňování síťových a klecových lůžek přinese výrazný nárůst psychiatrické medikace. celý článek

Inspirace z Velké Británie
Britský systém péče o klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením se začal transformovat už před třiceti lety, kdy byla rozpuštěna velká pobytová zařízení. Nyní jsou tyto služby poskytovány v běžném prostředí klientů. celý článek

Možnost žít přirozeným životem
Rozhovor s Alenou Brožkovou, ředitelkou Domova bez zámku (dříve Ústav sociální péče Jinošov), o jedné transformaci.. celý článek

Jean Vanier – Cesta k lidství
Jean Vanier v roce 1964 zakoupil dům v Trosly-Breuil ve Francii a nazval ho Archou podle archy Noemovy – místa útočiště i nového začátku. celý článek

Archiv článků

Tipy na zajímavé projekty

Jak se žije v českých ústavech
Dobrá zdravotní péče a materiální zabezpečení. Na druhé straně nedodržování práv a málo integračních aktivit. Z výsledků hodnocení kvality v 11 ÚSP. celý článek

Víte jak stavět bez bariér?
Stáhněte si knížku architektky a senátorky Daniely Filipiové a udělejte si představu o možnostech a podmínkách bezbariérového řešení vašeho bydlení. celý článek

Svět bez ústavů a M. Cháb
o knize, jež se snaží přispět k pokračování "rozsáhlého, mnohotvarého projektu na osvobozování lidských duší" celý článek

Texty Milana Chába
Seznamte se s inspirativními myšlenkami muže, který jako ředitel ÚSP vždy usiloval o proměnu ústavní péče na "přátelské" sociální služby. celý článek

Ombudsman navštívil zařízení pro osoby s mentálním postižením
Veřejný ochránce práv se zaměřil na otázky kolem práva na svobodu pohybu, právo na soukromí, vzdělání, sexualitu a další. Šetření ukázala na známé a dlouhodobé slabiny ústavů. celý článek

Transformace domovů začíná ve Slatiňanech
V rámci projektu by se mělo v příštích 4 letech přestěhovat do rodinných domů a bytů 144 uživatelů, kteří jsou v současné době ubytováni v hlavním areálu slatiňanského domova. celý článek

Manuál o rušení ústavů

Manuál Komunita pro všechny - podpořme deinstitucionalizaci I.
První díl manuálu, jehož cílem je poukázat na výhody komunitního přístupu v rezidenčních službách pro lidi s mentálními a jinými znevýhodněními. celý článek

Manuál Komunita pro všechny - podpořme deinstitucionalizaci II.
Představa, že v ústavech lze poskytovat „humánní“ služby, dosud nikde v praxi nefungovala, a ani fungovat nebude. Důvodem je problematická podstata ústavů. celý článek

Manuál Komunita pro všechny - podpořme deinstitucionalizaci III.
Rodinní příslušníci lidí s postižením jsou různorodí jako všichni ostatní. Rozhodně není možné zařadit je do speciální kategorie jakožto osoby, které mají vyhraněný názor na to, že by jejich syn nebo dcera měli žít v ústavu. celý článek

Manuál Komunita pro všechny - podpořme deinstitucionalizaci IV.
Poslední díly seriálu překladů z textu vydaného ve Spojených státech na podporu inkluze lidí s mentálními a vývojovými postiženími do většinové společnosti tvoří osobní příběhy... celý článek

Manuál Komunita pro všechny - podpořme deinstitucionalizaci V.
Poslední díly seriálu překladů z textu vydaného ve Spojených státech na podporu inkluze lidí s mentálními a vývojovými postiženími do většinové společnosti tvoří osobní příběhy... celý článek