Zaměstnávání lidí s mentálním postižením
odpovědi na nejčastější otázky k problematice uplatnění na trhu práce celý článek


Úspěch je důležitější než výplata
Cílem nás všech by měla být integrace. Ovšem, jak profesionální pracovníci, tak uživatelé si musí uvědomovat, že s integrací přichází i riziko. celý článek


Typy pracovních programů
aneb ze stacionáře přes chráněné dílny až k běžnému zaměstnání. Schéma pro základní představu o spektru pracovních možností. celý článek


Podporované zaměstnávání
Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. celý článek


Rady jak zaměstnat pracovníky s mentálním postižením
Pokud si nadřízený doplní specifické znalosti a know-how, může se zaměstnanec s mentální retardací rozvinout v pracovníka, kterého všechny firmy chtějí... celý článek


Proč zaměstnávat
Chcete mít motivovaného zaměstnance? Chcete splnit zákonnou povinnost? Chcete snížit svůj daňový základ? Nebo chcete prostě konat dobré skutky? celý článek

Jak jednat s kolegou s mentálním postižením
aneb Dvacatero dobrých rad pro dobrou spolupráci osvědčené praxí a vytvořené v rámce projektu Zkuste to! celý článek

Empowerment aneb umění se dobře ptát
Je důležité pomoci člověku uvědomit si, proč chce pracovat a co od zaměstnání očekává. Jeho síla je právě v tom, že bude dělat to, co on sám chce. celý článek

Práva a povinnosti zaměstnavatelů
Co se změnilo po nedávné novele zákona o zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání osob se ZTP se dozvíte zde. celý článek

Zaměstnávání mladých dospělých…
Budete-li dítěti pomáhat při hledání práce, nezapomínejte na jeho záliby a zájmy; aktivně je do procesu výběru zaměstnání zapojte. Jako rodiče jste pro ně tou nejdůležitější oporou. celý článek

Povídání o toleranci nejen v práci
Jana a její kolegové o jednom pracovním úspěchu a o tom, že mladí lidé jsou dnes tolerantější než starší generace. celý článek

Principy podporovaného zaměstnávání
Vymezení metody jako jednoho ze způsobů, který výrazně napomáhá znevýhodněným lidem k jejich pracovnímu uplatnění vstupem do práce. celý článek

Poskytovatelé služby podporované zaměstnání
Průběžně aktualizovaný seznam s možností členění dle krajů najdete na stránkách České unie pro podporované zaměstnávání. /ČUPZ celý článek

74

O práci

Lidé s mentálním postižením jsou typicky stálí pracovníci, nemění své zaměstnání. Odměňují své zaměstnavatele loajalitou a přičinlivostí, vlastnostmi, které jsou v dnešní době u pracujících vzácné.


Diagnózy

Ze života

Napište nám i vy svůj příběh.


Podporované zaměstnávání - příklady z praxe
Několik příkladů dobré praxe z projektu podporovaného zaměstnávání agentury Rytmus - pánové Petr, Jaroslav a Pavel. více

Mýty a realita...
Mýtus: …člověk s postižením není schopen pracovat samostatně… Realita: …člověk s postižením je s přiměřenou podporou schopen samostatně pracovat… více

O Sněhurce a o mě
Jednou, když Sněhurce bylo osmnáct, píchla se o trn a usnula princezna i celé království. Princeznu vysvobodil král Honza. Honza si vzal princeznu za manželku. Narodili se jim Jeníček a Mařenka a všechno, co bylo pichlavý, nechali posekat. více

Jak Pavel hledal práci
příběh 20letého muže z Prahy se skoro dobrým koncem.. více

Doktore, doktore…
Laurence Clark zasvětil své celoživotní úsilí snaze vyhnout se tomu, aby se stal počítačovým šílencem. Svých komediálních dovedností využívá ke všemu, co za to stojí… více

ZOBRAZIT VŠEPřečtěte si také...

Standardy podporovaného zaměstnávání
Standardy označují minimální úroveň, které je potřeba dosáhnout, aby služba byla podporovaným zaměstnáváním. Je možno je použít jako měřítko pro audity i sebehodnocení kvality služby. celý článek

Podporované zaměstnávání v evropských zemích
PZ vzniklo v 70. letech jako alternativa k tradičním službám v oblasti zaměstnanosti, které se ukázaly jako neúčinné. celý článek

Všechno zlé je pro něco dobré
Myslím, že díky handicapu svého dítěte, jsem si uvědomila pravé hodnoty, naučila jsem se užívat si okamžiku , radovat se ze společných sportů a dělat je pro zábavu, ne abychom byli lepší než soused. celý článek

Zahraniční zkušenosti
Administrativa Bílého domu je nepopsatelně obrovská. Ale všude tu pracovali spolu se zdravými i lidé s nejrůznějšími postiženími, a to i hodně těžkými… celý článek

Ženy a zaměstnání
Pokud se týká zaměstnávání lidí s mentální retardací, být ženou může být větším hendikepem než druhotné postižení tělesné, smyslové či poruchy chování. celý článek

O současném kavárenském boomu
a nové tradici setkávání provozovatelů otevřených kaváren s Miluškou Zvonařovou a Livií Didičovou. celý článek

O postojích zaměstnavatelů
Řada výzkumů prokázala, že negativní postoje zaměstnavatelů k lidem s postižením jsou v úzké souvislosti s jejich vysokou mírou nezaměstnanosti.. celý článek

O představách o budoucím zaměstnání
I v renomované literatuře se můžeme setkat s názorem, že lidé s mentálním postižením mají nerealistické představy o svém budoucím pracovním uplatněním... celý článek

Pár poznámek k (podporované) práci - základu života…
Ráno si v kavárně objednávám kávu a obslouží mě dívka s mentálním postižením. V poledne volám na úřad a telefon přepojuje muž, který je po úrazu nevidomý celý článek

Sociální podnik po česku
Lidé z neziskového sektoru často považují zisk za nemravný. Ale zisk musí být! Ke změně přístupu je zapotřebí vzdělávání, výchova k podnikání a podnikavosti. Vystoupit z úzkých hranic NNO. celý článek

Rakouská „miliarda“
Jaké šance mají lidé se zdravotním postižením na trhu práce, jak funguje stát a jak nevládní organizace u našich jižních sousedů? celý článek

Slovník na cestu za prací
Čistá a hrubá mzda, doba určitá a neurčitá, pojištění sociální a zdravotní... Nejdůležitější pojmy vysvětlené srozumitelným jazykem. celý článek

Cesta za prací I.
Co dělat, když chcete pracovat? Jaké potřebujete doklady? První díl manuálu psaného srozumitelným jazykem pro lidi se znevýhodněním. celý článek

Cesta za prací II.
Jak hledat práci. Co je to pracovní pohovor a jak se na něj připravit. Další díl manuálu pro uživatele psaný lehce srozumitelným jazykem. celý článek

Cesta za prací III.
Další díl našeho seriálu ve srozumitelném jazyce pro uživatele s potížemi v učení - tentokrát o uzavírání pracovní smlouvy a o tom co dělat před nástupem do práce. celý článek

Cesta za prací IV.
Poslední díl naší cesty za prací: tentokráte již o nástupu do zaměstnání, zkušební době a o tom, jak to chodí v práci.. celý článek

Pracovní možnosti v kostce
O čem a pro koho jsou jednotlivé typy pracovních programů dostupné v ČR se dozvíte z tohoto přehledného textu. celý článek

Postupem času jsem se na nohy postavila
Můj život se točil pořád okolo nemocnice, byla jsem tam skoro jako doma. Asi rok jsem nechodila, ale nerada na to vzpomínám. Postupem času jsem se na nohy postavila... celý článek

Sociální firma jako jedna z cest integrace
Několik let jsem učil mladé lidi s hendikepem. Brzy jsem si uvědomil, že jsou schopni zadaný úkol dobře splnit, ale většinou není v jejich možnostech pracovat na výkon... celý článek

Audit ve vyšším stylu
Berme to jako inspiraci: zaměstnat člověka s mentálním handicapem? Nebo mu poskytnout pracovní stáž? Proč ne? celý článek

Co je společenská odpovědnost firem?
Společensky odpovědné chování firem se opírá o princip dobročinnosti, dobrovolnosti a partnerství. Takové chování přináší firmě řadu zisků, zejména tím, že je vnímána jako solidní partner a dobrý soused pro své okolí celý článek

Archiv článků

Tipy na zajímavé projekty

Audit pracovních příležitostí
Nový nástroj vyhledávání a vytváření pracovních pozic v rámci podporovaného zaměstnávání a zároveň nová služba pro zaměstnavatele. celý článek

Organizace poskytující podporované zaměstnávání
Hledáte podporu při uplatnění na běžném trhu práce? Služeb podporovaného zaměstnávání můžete využívat možná už i ve vašem regionu - přínášíme aktuální seznam agentur pro PZ vydaný Českou unií pro podporované zaměstnávání. celý článek

Zkuste to!!!
Komplexní kampaň na podporu zaměstnávání lidí s mentálním postižením cílená především na zaměstnavatele. celý článek

Stejná šance
Nový internetový portál mmj. umožňující zaměstnavatelům a uchazečům hledat se navzájem on-line.. celý článek

Pracovní uplatnění klientů ústavní péče
Publikace vydaná pro pracovníky ústavů s cílem identifikovat roli těchto zařízení v oblasti podpory pracovního uplatnění lidí s postižením (.pdf). celý článek

Burza práce
Nový projekt Konta Bariéry, který má přispět k lepšímu uplatnění lidí s handicapemna trhu práce. celý článek

Připoj se a pracuj
Jedním z výstupů projektu je Seznam volných pozic pro zdravotně postižené, který je volně ke stažení na stránkách projetu. celý článek