Právo a lidé s postižením
Přehled mezinárodních úmluv a informace z legislativy ČR. celý článek


Hnutí za práva lidí s postižením
Hnutí, jež se rozvíjí především v Severní Americe od 70.let, cílí především na zlepšení kvality života a zvyšování dostupnosti a bezpečnosti. Za zakladatele bývá považován Ed Roberts. celý článek


Sebeurčení
Lidé s mentální retardací mají stejné právo na sebeurčení jako všichni ostatní a musí mít stejnou svobodu, autoritu a podporu uplatňování svobodné vůle i rozhodování o vlastním životě. celý článek


Co je to občanská advokacie
Občanská advokacie znamená partnerství mezi osobou s mentálním postižením, které říkáme „partner“, a dobrovolníkem nazývaným „advokát“ celý článek


Co je sebeobhajoba?
Sebeobhajoba je když lidé mluví sami za sebe – sami nebo ve skupině. Sebeobhajoba znamená, že se rozhodují lidé s mentálním postižením a ne profesionálové a asistenti. celý článek

Hobby: občanský advokát
Občanským advokátem se může stát kdokoliv. Jedinou požadovanou kvalifikací je touha pomoci lidem méně schopným, malé množství volného času a určitá míra životní zkušenosti. celý článek

Co nám může dát advokacie
Shrnutí základních principů a také výhod a nevýhod občanské advokacie - sociální služby, na jejíž rozšíření v České republice zatím čekáme. celý článek

Způsobilost k právním úkonům a opatrovnictví
Výběr z občanského soudního řádu - paragrafy upravující řízení o zbavení, omezení či vrácení způsobilosti k právním úkonům a řízení opatrovnické. celý článek

Ombudsman - veřejný ochránce práv
Ombudsman působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je v rozporu s právem nebo neodpovídá principům demokratického právního státu. celý článek

Manuál o diskriminaci
Diskriminace je, když se s lidmi špatně zachází, protože jsou jiní než ostatní. Například, protože jsou zdravotně postiženi. celý článek

Deklarace skupiny sebeobhájců SAMI A SPOLU
Konference pořádáme proto, abychom se poznali s jinými lidmi, abychom jim řekli, co děláme, a také se při tom učíme nové věci. Na konferenci jsme mluvili sami za sebe, řekli jsme ostatním svůj názor a nakonec jsme přijali společnou deklaraci. celý článek

Právo

Lidé s mentální retardací mají stejná práva jako všichni ostatní. Je nezbytné, aby měli stejné příležitosti a aby mohli stejným způsobem určovat svůj vlastní život a zasazovat se o svá práva.


Diagnózy

Ze života

Napište nám i vy svůj příběh.


Příběh přátelství Ireny a Jany
Podstatu opravdového přátelství nelze dost dobře vyjádřit slovy, je možné je pouze prožít. Takové přátelství je vzácné a je třeba ho objevit, ochraňovat a živit. více

Být postižený neznamená neštěstí
Spíš je neštěstí, že po 15 letech zde handicapovaný člověk má stále ještě státem "doporučený" ústavní pobyt. více

Problém opatrovnictví
Neumíme si představit, že jednou bude opatrovníkem našeho syna úplně cizí osoba, které může být lhostejný jeho osud a nebude žádný zákonný prostředek garantující řádnou ochranu jeho práv. více

Zkušenost s pobytem babičky v Bohnicích
Na základě vlastní i sdílené zkušenosti si dovoluji vyslovit názor, že zdravotnický personál se chová neuctivě k pacientům a porušuje hned několik práv pacientů. více

ZOBRAZIT VŠEPřečtěte si také...

Jak se dodržuje Úmluva o právech dítěte u dětí s MP?
Inclusion Europe vydalo Národní zprávu hodnocení hodnocení dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte u dětí s mentálním postižením v ČR. Zde jsou závěrečná doporučení.. celý článek

Akční plán Rady Evropy
Nově publikovaný dokument vymezuje cíle s ohledem na lidská práva, zákaz diskriminace, rovné příležitosti a zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti (.pdf). celý článek

Práva pacientů
naše práva dle etického kodexu MZ ČR celý článek

S průvodcem k běžným věcem
„Uživatelé nemají někdy vůbec povědomí o tom, jaká mají práva a diví se tomu, že by mohli dělat některé věci, které jsou pro lidi bez postižení samozřejmostí“, říká na téma občanské advokacie Petr Eisner. celý článek

Potřebujeme občanskou advokacii? - výsledky výzkumu
Výsledky výzkumu mezi 100 uživateli s mentálním postižením ve věci potřebnosti služeb, které se zabývají obhajobou práv uživatele. celý článek

Spravedlnost v trestním řízení
Prohlášení americké Asociace lidí s mentálním postižením ve věci přístupu k spravedlnosti, zajištění ochrany a spravedlivého jednání v systému trestního práva. celý článek

On-line sbírky zákonů
Místní zákony a mezinárodní smlouvy od roku 1945 na jednom webu. Mohou se kdykoli hodit... celý článek

Průlomová konvence OSN vstoupila v platnost
Konvence, která vyplňuje velkou mezeru v mezinárodní legislativě, napomůže ochránit práva více než 650 milionů osob s handicapem. celý článek

Precedentní rozhodnutí soudu
Ústavní soud učinil v případu paní M.F. důležitý krok ke změně podmínek pro zbavování způsobilosti k právním úkonům (.pdf). celý článek

Evropská směrnice proti diskriminaci na pracovišti
O antidiskriminační směrnici, která platí ve všech státech EU. Pokračování manuálu psaného lehce čitelnou formou. celý článek

Lidská práva pro každého
V souvislosti s 60. výročím vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv promluvil při plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku také Dalajláma... celý článek

Už nikdy o nás bez nás
Evropské fórum pro lidi s postižením vydalo manifest, který volá po rovném přístupu k možnosti volit a účastnit se letošní předvolební kampaně do Evropského parlamentu. celý článek

Práva hospitalizovaných dětí
tento kodex byl schválen již v r. 1993... celý článek

Evropský parlament vykročil vstříc Evropě bez diskriminace
Přijata nová směrnice o rovném zacházení, která zakazuje diskriminaci na základě zdravotního postižení, náboženského vyznání, věku a sexuální orientace i v jiných oblastech, než je zaměstnání. celý článek

Ústavní soud vrátil p. Horníkové způsobilost
Ústavní soud vydal přelomový nález, který dává mentálně postiženým lidem větší šance na správné posouzení toho, zda je opravdu nutné je zbavit svéprávnosti, nebo ne. celý článek

Soud uznal, že i člověk s duševním postižením má právo žít po svém
Svým rozhodnutím ukončil přes pět let trvající spor a potvrdil, že institut zbavení způsobilosti k právním úkonům nemůže být nástrojem pro kontrolu lidí, kteří žijí jinak. /czechfreepress celý článek

Jak poradit v otázkách způsobilosti k právním úkonům
Manuál Ligy lidských práv je určen pro všechny sociální pracovníky, kteří se snaží pracovat na začlenění lidí s postižením zpět do společnosti a těm, kteří byli svých práv zbaveni... (.pdf) celý článek

Archiv článků

Tipy na zajímavé projekty

První interaktivní brožurka českých sebeobhájců
Tato brožurka je pro Vás, abyste se dozvěděli, co je to sebeobhajování a k čemu je. Napsali ji lidé s mentálním postižením s malou pomocí asistentů. celý článek

Právo na důstojné zacházení
Součástí důstojného zacházení je zacházení přiměřené věku jedince. Ale v rámci zařízení i na veřejnosti je dospělý člověk s mentálním postižením často stavěn do role dítěte... celý článek

Pomocník ze Šluknova aneb Jak na to...
Materiál vydaný agenturou Pondělí přináší lidem se znevýhodněním rady jak zvládnout každodenní činnosti i krizové situace (.pdf) celý článek

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Úmluva chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace. OSN ji přijalo v roce 2006, ČR ratifikovala v roce 2009. Podívejte se na kompletní znění v české i anglické verzi publikované ve sbírce zákonů (.pdf). celý článek

I my jsme občané
Nově vydaná zajímavá publikace obsahuje doporučení, jak by se veřejná správáy mohlä stát přístupnější lidem s potížemi v komunikaci tak, aby byla respektována jejich důstojnost a práva. celý článek

Judikatura diskriminace
Judikatura v oblasti diskriminace na základě postižení není zatím nijak rozvinuta. Několik příkladů najdete zde… celý článek

Dětská práva - vím, co smím?
Kolik toho děti ví o svých právech si mohou vyzkoušet v internetovém slabikáři a testu s průvodcem Honzou... celý článek

Šikana
Informační manuál určený především pro děti, ale i pro rodiče a učitele, včetně kontaktů kam je možno se obrátit. celý článek

Evropská úmluva o výkonu práv dětí
Úplné znění úmluvy, vyhlášené v roce 1996 Radou Evropy ve Štrasburku a ratifikované v roce 2001 Českou republikou celý článek

Průvodce dětského svědka
Skvělý manuál s obrázky je určen dětem ve věku 5-9 let, jistě může být užitečný i pro ostatní děti včetně těch se znevýhodněním. celý článek

Reforma opatrovnictví
Cílem reformy opatrovnictví je změna právní úpravy tak, aby odpovídala současným trendům v přístupu k osobám se zdravotním postižením a zajišťovala jejich rovnoprávnost. celý článek

Podporované rozhodování

Podporované rozhodování I.
Tato brožura přináší lidem se znevýhodněním nové informace o rozhodování. Píše se v ní lehce čitelnou formou o podporovaném rozhodování. celý článek

Podporované rozhodování II.
Ve druhém díle příručky se dozvíš co je právní úkon či způsobilost k právním úkonům a její omezení či zbavení a proč je důležité chránit svá osobní práva. celý článek

Podporované rozhodování III.
„Náhradní rozhodování opatrovníků bude přežitek!“ Tak zní hlavní myšlenka podporovaného rozhodování. Pamatuješ si ještě Úmluvu, o které jsi četl na začátku brožury? celý článek

Podporované rozhodování IV.
V posledním díle seriálu přinášíme Desatero zásad týkajících se způsobilosti k právním úkonům a Slovník odborných výrazů. celý článek