Legislativní zázemí pro školní integraci v ČR
Podle zákona o zařazení dítěte – tedy i dítěte s postižením - do školy rozhoduje ředitel školy a školský úřad má povinnost přidělit nezbytné finanční prostředky. celý článek


Co je integrace a jaké má výhody
Integrace jsou přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol... aneb Co byste měli vědět a nevíte koho se zeptat... celý článek


Nebojte se svobodně rozhodnout
"Nenechte se odradit skeptickými názory a vyberte to, co bude vašemu dítěti i vám nejlépe vyhovovat." říká koordinátorka programu Škola pro všechny Mgr. Iva Uzlová. celý článek


Výhody inkluzivního vzdělávání
Inkluzivní vzdělávání se stále více prosazuje jako vhodnější alternativa speciálního školství. Mohli bychom dokonce říci, že se stává mezinárodní politikou. celý článek


Integrace - příručka pro rodiče
Fakta o české legislativě a tipy, jak dosáhnout přijetí dítěte se speciálními potřebami do běžné základní školy.. celý článek


Příběh Alenky K.
Důležitá je stránka sociální – a to jak pro Alenku, tak pro děti ve třídě i pro nás, učitele a dospělé vůbec. Obohacujeme se navzájem. To je to, co dělá naše životy kvalitnější. celý článek


Školní integrace je o souhře kolektivu
říká Mgr. Vladimíra Venhodová, nositelka ceny Martina Palase. celý článek

Integrace do základní školy
Přestože v naší republice disponujeme kvalitní sítí speciálních škol, měli by mít rodiče dětí s mentálním postižením možnost zvolit vzdělávací cestu pro své dítě. celý článek

Školní integrace
Proč je integrace a inkluze důležitá? Měli by všichni studenti trávit všechen čas v běžné třídě? Jaká je role rodiny? Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně. celý článek

Speciální interview o speciální škole
Když jsem hledal někoho, kdo pro nás načrtne obrázek aktuálního stavu našeho speciálního školství, netušil jsem, že může vzniknout interview plné pozitivní energie, naděje a dobrých vizí. celý článek

Ukazatel inkluze
Inkluze je změna. Jde o nekonečný proces zkvalitňování učení a zapojení všech studentů. Jde o ideál, o který škola může usilovat, ale kterého nikdy zcela nedosáhne. celý článek

Příprava na život po skončení školy
Možná se trápíte úvahami nad tím, zda bude vaše dítě moci pracovat, vést nezávislý život, udržovat přátelské vztahy a využívat volnočasové aktivity... celý článek

Proč je inkluzivní vzdělávání vhodnější?
Inkluzivní vzdělávání je definováno jako uspořádání běžné školy způsobem, který může nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly... celý článek

Co chtějí rodiče vzkázat speciálním pedagogům
Nejčastější rodičovské pocity a s nimi spojené argumenty. Stručně, jednoznačně, skvěle popsáno. celý článek

Hlavní problémy školské inkluze v praxi
10 bodů shrnující zkušenosti ředitele jedné základní školy s inkluzí. Možná budou jeho slova znamenat i zmírnění obav kolegů při poznávání dosud nepoznaného... celý článek

Integrace? A proč ne.
Bylo to opravdu těžké rozhodování. Jít u dítěte s lehkou mentální retardací do ještě ne příliš prozkoumaného pole integrace v běžné škole, či zůstat ve škole zvláštní. celý článek

75

O škole

Všechny školy by si měly cenit všech studentů a zahrnout je do všech aspektů školního života...


Diagnózy

Ze života

Napište nám i vy svůj příběh.


Do hloubi duše
Nedávnou jsem byl pozván jednou velice hodnou paní učitelkou do základní školy mezi děti druhé třídy... více

Co si musí nechat dítě líbit aneb Integrace na vesnické škole
Chtěla bych vám přiblížit situaci, která se bohužel v dnešní době děje a věřím tomu, že není ojedinělá. více

S rodiči o školní integraci
Příběhy rodin, které se rozhodly pro nelehkou cestu integrace. Možná právě vám pomohou jejich konkrétní zkušenosti. více

Já už budu páťačka
Tak tahle věta se u nás ozývá jako ozvěna z roku 2006, kdy jsem psala článek "Jsem velká holka - budu 2.C". Tak vzpomínám na naše školní začátky, na můj boj o integraci... více

Naše Verunka – z ústavu do školy
Když Verunka přišla v roce 1986 na svět, čekalo ji hned dvojí trápení. Lékař u ní rozpoznal Downův syndrom a důrazně doporučil jejím mladým rodičům, aby ji dali hned do kojeneckého ústavu, zapomněli na ni a pořídili si další dítě. více

Vzdělávání dětí s postižením kontra školský zákon
Pavel má nyní před sebou ještě čtyři roky školy. Ty však podle současného znění zákona nemůže absolvovat, protože bude mít v srpnu 2005 již 20 let. více

Je opravdu velká a půjde do 4. třídy a co bude dál?
Míša (Downův syndrom) absolvovala už tři roky integrace s pedagockou asistentkou a pořád si hrozně moc zakládá na tom, že je velká holka. více

Hrdinové všedních dnů IV.
Maminka Renata, synek Filip a otázky kolem školní docházky. více

Zkušenosti se školou
Naše zkušenosti se současným školstvím jsou velmi negativní. Systém je neproniknutelný, pravomoc ředitelů neomezená a postižené děti a jejich rodiče nemají šanci více

2. stupeň? Proč ne!
V benešovské ZŠ pracuje tým lidí, který považuje vzdělávání všech dětí bez rozdílu za naprostou samozřejmost. Katce se na druhém stupni daří dobře, má kolem sebe spoustu lidí, kteří ji podporují. více

ZOBRAZIT VŠEPřečtěte si také...

Inkluze je cesta, kterou se vydáváme společně
Má-li být škola otevřenou školou, ve které se bude vzdělávat, učit spolu žít a pomáhat si široké spektrum žáků, je třeba splnit řadu podmínek. Je třeba zbourat řadu bariér. celý článek

Školy již nemohou odmítnout žáka kvůli nedostatečným podmínkám
Prvním školním dnem vcházejí v platnost novelizace vyhlášek, které do českého školství přinesou několik zásadních změn. Školy tak již nebudou moci například samostatně rozhodovat o nepřijetí žáka či jeho přeřazení. celý článek

Naši kantoři IV.
Popisovat události čerstvě odehrané, které ještě nyní zvedají hladinu adrenalinu tak, abyste se alespoň částečně hlavně od těch negativních emocí oprostili, to je docela fuška.. celý článek

Naši kantoři III.
Nevím, zda máte podobnou zkušenost jako já, ale většina dětí z mého okolí, kterým „pán Bůh někde trošku ubral“, na oplátku „někde dost přidal“. Mám na mysli takový ten šestý smysl... celý článek

Třídní asistenti jsou pilíři integrace
Charakter speciálních potřeb integrovaného žáka může vyžadovat natolik individuální přístup, že neumožňuje vyučujícímu věnovat se v potřebné míře žákovi i ostatním dětem ve třídě... celý článek

Úvahy kolem integrace
Integrace je slovo, které skloňují v posledních letech asi všichni zainteresovaní – učitelé, rodiče, úřady, ministerstva. Otázkou je, co ta integrace vlastně je a jak navíc vypadá v praxi. celý článek

Montessori pedagogika
V Montessori systému je dítě subjektem výchovy a vzdělávání, projevuje vlastní aktivitu a samo si vlastně učební procesy na základě vlastního tempa řídí. celý článek

Co nabízí dětem s postižením systém Montessori?
Přibližuje našim čtenářům Monika Filková z International Montessori School of Prague. celý článek

Domácí vzdělávání aneb škola bez zvonění?
V domácí škole nejde o „školu doma“. Podstatou domácího vzdělávání je přizpůsobení tempa, množství a způsobu výuky vzdělávanému dítěti. Rozhovor s Petrem Plaňanským, členem prezidia Asociace pro domácí vzdělávání celý článek

Musím dneska do školy?
Zdá se, že nepsaným zákonem školy je, že každý se musí přizpůsobit a podřídit. V oblékání. Ve způsobu vyjadřování. V chování. Taková pravidla jsou pevně ukotvena v samotném srdci vzdělávacího systému. celý článek

Naši kantoři I.
Mluvila jsem s třídní učitelkou naší Martiny. Nic katastrofického. Resp. hrůzy to byly, ale pro nás bohužel standardní situace, které spolu probíráme víceméně při každém rozhovoru. celý článek

Skupinová integrace žáků s těžkou kombinovanou vadou
Asi tím nikoho na tomto webu neohromím, protože o integraci toho tady bylo napsáno mnoho. Ale přesto pár slov o "našem způsobu" integrace napíšu. celý článek

Naši kantoři II.
Hledání základní školy pro naší Martinu bylo opravdu dlouhé, intenzivní a téměř beznadějné. První zápis jsme absolvovali v místě bydliště.. celý článek

Škola je přece místem pro lidskost
Učím už dlouho na to, abych si myslela, že škola je pouze stroj na předávání informací, biflování a zkoušení konkrétních znalostí z jednotlivých předmětů. celý článek

Než půjde dítě do školy
Co je smyslem školní docházky? Určitě není cílem, aby dítě získalo co nejvíc vědomostí. A už vůbec ne, aby mělo co nejlepší vysvědčení nebo bylo dokonce nejlepší ze třídy. celý článek

Společné vzdělávání všech dětí
Vzhledem k rostoucím aktivitám "odpůrců" inkluzívního vzdělávání, zveřejňovaných především na stránkách Asociace speciálních pedagogů, vydává o.s. Rytmus následující prohlášení... celý článek

Možná úskalí práce osobního asistenta
Při osobní asistenci se mohou obě zúčastněné strany, tedy osobní asistent i uživatel, setkat s většími či menšími problémy a překážkami, které mohou negativně ovlivnit jejich vzájemný vztah i kvalitu samotné služby. celý článek

Archiv článků

Tipy na zajímavé projekty

V č e t n ě Samuela…
Pro blízkou bytost obvykle žádáme, aby byla sociálně významným okolím pozitivně přijímána, aby mohl dotyčný požívat výhod, které patří nám. Jedná-li se o dítě, tím spíš. celý článek

Školní integrace podle Bílé knihy
Priority v oblasti vzdělávání dětí se speciálními potřebami stanovené v Bílé knize Ministerstva školství. celý článek

ČŠI o inkluzi v našich školách
Zpráva ČŠI z inspekce, jejímž cílem bylo zhodnotit vzdělávání individuálně integrovaných žáků. celý článek

Co po škole - jak to vidí spolužáci
Několik citací z dopisů nositelů ceny Martina Palase o tom, jak by pomohli svému spolužákovi s postižením při plánování co po škole. celý článek

Cílem Férové školy je využít plný potenciál každého žáka
Rozhovor o projektu, který se v českém vzdělávacím systému snaží prosadit co nejotevřenější prostředí pro všechny děti bez ohledu na podmínky, z nichž pocházejí, či handicapy, kterými jsou obtěžkány. celý článek