Umíte posilovat?
Tabulka určená pro praktické používání v organizacích, pro uživatele či studenty a jiné zájemce. Srovnává chování profesionála, které je posilující (empowering) a které není. celý článek


Kdo chce pomáhat druhým, měl by rozumět sám sobě
Ve svém jednání se necháváme vést řadou motivů, potřeb, impulsů, představ a přání, kterých jsme si vědomi jen částečně a někdy dokonce vůbec ne. celý článek


I takové jsou sociální služby v ČR
Když jsem pokračovala v rozhovoru s kamarádkou Renatou, netušila jsem, jakou „horor-story“ společně sepíšeme. Posuďte sami, čím vším si musí projít máma, která se rozhodne místo ústavu nabídnout svému dítěti DOMOV! celý článek


Podpora a systemický přístup
Naše zkušenosti ukazují, že lidé s mentálním postižením nedělají mnoho běžných věcí nikoliv proto, že by je nedokázali, ale kvůli tomu, že jejich okolí je přesvědčeno o tom, že danou věc nikdy nemohou dokázat... celý článek


O klasifikaci mentální retardace
Pokusme se lidi s mentální retardací třídit a klasifikovat raději podle míry podpory, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžném prostředí. celý článek


Jak sdělovat nepříznivé zprávy
Někteří lidé se bohužel domnívají, že emocionální stav rodičů není relevantní předmět k diskusi a že "zdravá" reakce je "být silný"- Pravdou je pravý opak. celý článek

O plánování podpory
Pojem „podpora“ bychom měli důrazně odlišit od pojmu „péče“. Péče je zaměřená na uspokojování základních fyziologických potřeb člověka a její příjemce je pasivní. celý článek

Jak rodiče přijímají postižení dítěte
„Být rodičem jakkoli postiženého dítěte je postižením samo o sobě… Vůbec nejpodstatnější však je, že problémy rodičů a problémy jejich dítěte vůbec nemusí být totožné.“ celý článek

Povídání o asistování..
Martinka od nástupu nejtěžší choroby světa, puberty, bojkotuje vše, co se jen náznakem podobá „práci“. S asistentkou Luckou, s níž jsme si povídali o její práci asistentky, ale leccos fungovalo.. celý článek

O paradoxech moci
V běžné hovorové řeči často mluvíme o moci. Hovoříme o lidech, kteří ovládají a o lidech, kteří jsou sami ovládáni. Mnohdy nám také vyletí z úst, že něco „není v naší moci“. Není však představa jednostranné moci také částečně naší iluzí? celý článek

Chvála sociální práce
Sociální práce může být vnímána v podmínkách globalizace jako ideální profese. Spojuje se v ní mnoho rozmanitých dovedností a schopností řešit vznikající problémy. celý článek

Skupinová supervize v pomáhajících profesích
Výhody a nevýhody skupinové supervize, praktické dovednosti potřebné k vytvoření a řízení supervizních skupin - členové, smlouva, atmosféra, strukturování, dynamika.. celý článek

80

Sociální služby

Člověk s postižením má právo volby.
S dostatečnou podporou se dokáže rozhodnout – pomoc ale nesmí omezovat jeho svobodu, výběr, individuální růst..


Diagnózy

Ze života

Napište nám i vy svůj příběh.


Dobrý soused
Poznali jsme se v lese. Totiž ve speciálním domově mládeže na Hvozdech, v polovině devadesátých let. Můj muž tam tehdy správcoval a Petr se stal jeho věrným pomocníkem v opravách všeho druhu. více

Služby na Islandu: Luxus nebo běžná praxe?
Inspirativní povídání o tom, jak vypadá realita poskytování sociálních služeb pro rodiny dětí s postižením na severském ostrově... více

Cesta do Tiraspolu a zpět
Místní neziskové organizace, které se věnují práci s lidmi se zdravotním postižením, se potýkají zejména s mizivou podporou a mnohdy až negativním přístupem veřejnosti. více

Upravená strava - a přeci bude chodit!
Myslím, že klasická medicína si musí přiznat velkou omezenost záběru a měla by se hodně učit od jiných... více

Jsme lidé, nikoliv stroje
Nikdo z nás se nenarodil jako "osoba pečující o osobu blízkou". Prostě jednoho dne nastal v rodině průšvih a my jsme neutekli. více

Poselství
Chtěla bych vzdát hold všem lidem, kteří se kolem postižených pohybují... více

Jak autista žádal o příspěvek na bezmocnost
Proč jsem šel vůbec o takový příspěvek žádat? Trpím totiž psychickou poruchou, která se vyznačuje velkým přívalem energie. více

Dávky na péči
Každodenní boj s „větrnými mlýny“ už nás tak dost vysiluje. A ještě k tomu přesvědčovat nejen okolí, ale také úředníky, kteří rozhodují o výši našich příspěvků o tom, že to naše dítě je opravdu takové jaké je... více

Ještě k dávkám na péči
Máme 10-ti letou dceru s diagnozou autismu, po marném shánění nějakého dobrého zařízení pro ní jsme byli nuceni se rozhodnout pro domácí vyučování více

Hrdinové všedních dnů V.
Blížíme se pomalu k závěru našeho povídání s maminkou Renatou o tom, jaké to je, vychovávat v naší zemi dítě s postižením. Posuďte sami. více

ZOBRAZIT VŠEPřečtěte si také...

O reformách s poslankyní Lenkou Kohoutovou
Na sociální síti jsem se setkala s poslankyní Parlamentu ČR paní Lenkou Kohoutovou a vzhledem k její odvaze, diskutovat s ne vždy korektními partnery, jsem ji požádala o rozhovor pro náš portál. celý článek

Raná péče
Služba rané péče je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby a podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti. celý článek

Plánování zaměřené na člověka a transformace ústavní péče II.
Samotná změna způsobu individuálního plánování nemůže změnit ústavní péči na služby komunitního typu. Může ale být důležitým začátkem, který ukáže směr a iniciuje změny.. celý článek

Plánování zaměřené na člověka a transformace ústavní péče I.
Plánování zaměřené na člověka představuje systematickou cestu pro vytvoření realistického plánu naplnění životních cílů, přání a potřeb lidí s postižením. celý článek

Víte, co je to focusing?
Dnešní doba napomáhá vytěsnění prožitků z těla ve prospěch pobývání v mysli. Je velmi žádoucí integrovat tělo a mysl v jeden celek. Tělo je pro nás významným potenciálním zdrojem poznání. celý článek

Možné zdroje problémového chování
V komunikaci s uživateli sociálních služeb, kteří mají určité omezení rozumových schopností, je důležité vycházet z předpokladu, že podivné či obtížné chování má skrytý význam. celý článek

Nepomáhejte víc než je nutné. Asistujte!
Lidi s mentálním hendikepem a jejich asistenti a asistentky besedují v projektu Žijí mezi námi se středoškoláky o svých životech, právech a povinnostech celý článek

Příběhy z projektu Dejte nám šanci
I dnes jsou děti s těžkým postižením v mnoha směrech diskriminovány. Klub Hornomlýnská reaguje na tento problém svým projektem integrace dětí s postižením za pomoci asistence celý článek

Kam kráčí sociální politika velkých měst
Někteří komunální politikové hlásají sociální politiku pštrosí hlavy v písku - čím méně sociálních služeb pro sociálně slabé občany město nabídne, tím méně jich bude v městě žít. celý článek

Konkurence v neziskovém sektoru?
Mnohokrát jsem narazila na užaslé tváře mých známých, kteří nechtěli věřit tomu, že neziskový sektor může být ziskový. Ano, může a ti šikovní jsou. celý článek

Pozitivní rituály a kvalita života
Je načase, abychom se my, kteří podporujeme lidi s postižením, zamysleli nad rolí rituálů a zajistili přítomnost pozitivních rituálů. celý článek

Vzdělávání je prospěšné, ale pozor na vymítání ďábla ve 21. století!!
Neustále se mluví o potřebě a povinnosti se vzdělávat. Pracovníci v sociálních službách mají nově povinnost absolvovat minimálně 24h odborných kurzů ročně. Jen je problém nalézt opravdu dobré kurzy. celý článek

Posuzování invalidity
Základní popis aktuálně platných postupů, zákonů a vyhlášek, vztahujících se k práci posudkové služby ve vztahu k přznávání nároků na invalidní důchod. celý článek

Základní atribuční chyba
Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví je název nové publikace věnující se mmj. strategiím práce s klienty a krizovým scénářům. celý článek

Archiv článků

Tipy na zajímavé projekty

Bálint pro pomáhající
Občanské sdružení Dílny tvořivosti Vás zvou k účasti na Bálintovské supervizi, určené vedoucím pracovníkům z oblasti poskytování sociální a zdravotní péče celý článek

Desatero
pro lepší komunikaci zdravotnických a pomáhajících pracovníků, kteří přicházejí do styku s lidmi se zdravotním postižením (.doc) celý článek

Kontrolky štěstí
Neustálé zabývání se nepříjemnými událostmi člověka vyčerpává a ubíjí. A když navíc pozitivní emoce a příjemné pocity v každodenním chvatu přeznačkujeme na „normální“... celý článek

Příručka pro osobní asistenci
speciální informace o tomto typu služby občanům, kteří potřebují ke svému životu pomoc druhé osoby celý článek

Víte jak proti syndromu vyhoření?
Brožurka, která může pomoci při prevenci stresu a rozvoji syndromu burn-out, a také při vypořádání se s pocitem, že:"Jedině dobrý psycholog mi může pomoci v mém trápení…" (.pdf) celý článek

Smlouva o asistenci
Chystáte se najít sobě nebo blízkým osobního asistenta? Podívejte se jak vypadá vzorová smlouva o osobní asistenci (.pdf) celý článek

Metodiky pro plánování sociálních služeb
MPSV zveřejnilo novou sbírku doporučených principů a postupů použitelných v praxi plánování sociálních služeb. celý článek

Práce s klientem s rizikem v chování
Poprvé vychází v ČR materiál věnovaný problematice klientů, kteří v minulosti bývali a dosud ještě bývají vystaveni užití restriktivních prostředků (.pdf) celý článek

Bez klecí aneb dobrá praxe
V souvislosti s řešením problematiky používání restriktivních prostředků v zařízeních sociálních služeb byl MPSV produkován zajímavý filmový dokument. celý článek

Doporučený postup používání opatření omezujících pohyb
Stanoveno MPSV ČR v návaznosti na § 89 zákona o sociálních službách pro účely používání opatření omezující pohyb osob v zařízení sociálních služeb. celý článek

Měření míry podpory
je možné dnes i elektronicky díky softwaru eQuip-mini, jež slouží k vytvoření profilu klienta z pohledu podpory, kterou potřebuje k dosažení své samostatnosti (.pdf). celý článek

Etický kodex sociálních pracovníků
Dokument vytvořený Společností sociálních pracovníků České republiky, nejen pro sociální pracovníky... celý článek

Metodika inspekcí
MPSV publikovalo kromě jiných dokumentů i metodiku, podle níž se řídí pracovníci krajů při výkonu inspekcí poskytování sociálních služb. celý článek

Časopis Sociální práce – vaše profesní inspirace
Řešíte komplikovaný případ nebo situaci a chcete se poradit s někým, kdo zažil nebo zažívá totéž co vy. V takové chvíli potřebujete rádce a spolehlivého průvodce. celý článek