Udělej vše pro své zdraví
Česká poradenská společnost nabízí možnost účasti na akci Udělej vše pro své zdraví a bude si vážit vaší spolupráce. celý článek


Raná péče
Služba rané péče je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby a podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti. celý článek


Petö, Bobath, Vojta - která terapie je ta správná?
Cíl těchto 3 terapeutických linií je jednotný- samostatnost a odpovědnost lidí s mozkovými hybnými poruchami za sebe sama. Cesta k němu je ovšem pojímána rozdílně. celý článek


Co znamená pracovat se zaměřením na osobu?
Pracovat se zaměřením na osobu znamená nevycházet z představ o tom, jací by lidé měli být, nýbrž z toho, jací jsou, a z toho, jaké jsou jejich možnosti. celý článek


Alternativní medicína u dětí se specifickými potřebami
Alternativní medicína zahrnuje akupunkturu, chiropraxi, bylinnou léčbu, homeopatii, naturopatii, osteopatii a tradiční čínské lékařství. Všechny metody jsou založeny na důvěře v léčivou sílu přírody... celý článek


O radosti a zaujetí dětí pro muzicírování
Náš rozhovor s muzikoterapeutem V. Jelenem o tom, jak lze pomocí zvuku a hudby rozvíjet v dětech schopnosti, které jsou jinou formou nedostupné nebo by zůstaly skryté. celý článek

Snoezelen v multismyslové místnosti
Hlavní princip metody práce ve Snoezelenu je vytvoření prostředí, které by nabízelo co nejširší spektrum smyslových podnět, tzn. senzorickou stimulaci. celý článek

HANDLE přístup
Tato neinvazivní, holistická alternativa k diagnostice a terapii neurovývojových odlišností slouží k tomu, aby rodina mohla doma sama pomoci dítěti či dospělému zlepšit proces učení. celý článek

Rozvoj kognitivních dovedností podle Feuersteina
Proč jsou děti ve škole neúspěšné a jaké jsou příčiny tohoto neúspěchu? Je možné změnit jejich přístup k práci, změnit jejich postoje? celý článek

Synergická reflexní terapie
Přes veškeré vědecké pokroky a nové klinické znalosti, nepřináší léčba mozkových hybných poruch vždy uspokojivé výsledky. SRT může být řešením. celý článek

Kranio-sakrální terapie
...někdy též nazývaná osteopatie, je velmi účinné ošetření, jehož cílem je nastolení energetické rovnováhy v organismu pomocí jemného působení hlavně na kosti. celý článek

Bílý pokoj a jiné psychorelaxační místnosti...
... místnosti, kde se lidé po zatemnění oken mohou přenést do světa zvuků, barev, světel a fantazie, izolované od rušivého vlivu okolního prostředí, se čtyřmi základními barvami... celý článek

Masáže dětí a kojenců
Dotekové relaxační techniky pomáhají zlepšit projevy lehké mozkové dysfunkce, dokonce i některé projevy Downova syndromu i autismu, mohou zlepšit stav astmatiků, alergiků, ekzematiků aj. celý článek

O canisterapii
Pes je bezprostřední, milý, otevřený a komunikativní. Rád oplatí každý projev pozornosti, umí se nespoutaně radovat a nestydí se hrát si až do vysokého věku. celý článek

Taneční terapie
Tělo samotné je zdrojem pamětí, odpovědí a učení. Taneční a pohyboví terapeuti objasňují důležitost těla, nejen v jeho vztahu k emocím a učení, ale také co do přesnosti v komunikaci. celý článek

Zeptejme se pragmatika
Znáte to. Občas, když už člověk neví kudy kam, přemýšlí o nějaké další cestě, možná i o té, kterou původně zavrhoval, nebo prostě jen neuznával. Ale někde uvnitř tuší, že nevyčerpal všechny možnosti, že určitě něco existuje. celý článek

Magnetoterapie - šance pro děti s DMO
Podle studií přináší tato terapie zlepšení biorytmů bdění a spánku, má nesporný efekt na náladu dítěte a výrazně také zlepšuje psychomotorický vývoj. celý článek

Nebraňme se přírodě
O antibioticích, o tom, co se dítě a jeho systém učí při horečnatých onemocněních a o naší odvaze léčit běžné nemoce sami. celý článek

81

Diagnózy

Ze života

Napište nám i vy svůj příběh.


Proč jenom s Vladimírem?
Často bývá naše snaha přinutit naši dceru k jakékoliv činnosti zcela bez výsledku. A Vladimírovi stačí jen říci: „Martinko, pojď. Martinko, hraj.“ a Martinka jde a hraje….. více

Léčivá síla humoru
Kalendář v mém počítači mě dnes naučil něco nového… Psalo se tam: „Radostné srdce hojí rány.“ (král Šalamoun, Přísloví 17:22) A je v tom velká pravda. více

Naše třídní jízda na koně
Reportáž z jízd na koních, u nichž se nejedná o klasickou hipoterapii, ale kde je podstatou blízký kontakt dětí se zvířetem. více

ZOBRAZIT VŠEPřečtěte si také...

Kdy a proč s dítětem k plastickému chirurgovi
Absolutním kritériem je, když vada nějakým výrazným způsobem ztěžuje život, nebo ohrožuje vývoj, pohybovou aktivitu, řeč a podobně. celý článek

Genová terapie
Nikdo zatím nebyl „vyléčen“ genovou terapií z genetické nemoci, přesto se tato terapie považuje za nadějný nástroj pro léčbu poruch genů zapříčiňujících mentální retardaci. celý článek

Úvod do ergoterapie
Ergoterapie je nácvik maximální možné soběstačnosti v daném postižení. Hlavním úkolem ergoterapeutické práce je cílený trénink postižené oblasti celý článek

Jak učíme děti a dospělé pomocí Son-rise programu mluvit
Přestože využívání těchto principů má největší efekt při využívání v domácím Son-rise programu, mohou jej zkusit použít i rodiče a odborníci, jenž s programem nepracují. celý článek

Biblioterapie – léčba četbou
Léčebný, terapeutický efekt plynoucí z četby vybraných knih se opírá o psychologický aspekt čtení, což samotnou četbu „povyšuje“ na jednu z psychoterapeutických metod. celý článek

Metoda TAW: Zkus to jinak
Zkus to jinak je obecně fungujícím vzdělávacím systémem využitelným nejen při systematické instruktáži a přípravě osob s handicapem na pracovní uplatnění... celý článek

O rehabilitační metodě ABR
Tato velmi zajímavá nová metoda vychází z faktu, že v případě poškození mozku dochází ke zhroucení celého systému vnitřních orgánů a struktur. celý článek

Aktivizace lidí s dlouhodobou nemocí a seniorů
Praktická doporučení co a jak dělat, jak je zabavit, jak jim zpestřit den a čím podpořit jejich sebevědomí. celý článek

Akvaterapie je prospěšná tělu i duši
O metodě vhodné pro pro klienty se spasticitou, poškozením mozku, svalovým onemocněním, po infarktu, s neurologickými poruchami, vývojovými vadami atd. celý článek

Bodová cvičební metoda
Informace o cvičební metodě vyvinuté MUDr. Kleplovou v Kamenickém Šenově. celý článek

Tanec a přirozený svět lidí s mentálním postižením
V taneční terapii, by arteterapeutické techniky neměly být aplikovány mechanicky a nahodile, ale vybírány v souladu se skutečnými aktuálními potřebami klienta, které formují tzv. klientův přirozený svět. celý článek

Relaxace snadno, rychle, pro každého
Od surfování po myšlenkách a cestování po těle až k uvolnění a smíchu - jednoduchá cvičení podle MUDr. Nešpora. celý článek

Dítě jde za zvukem hlasu matky
Terapie tancem je kromě rehabilitace využívána také při zdravotních potížích. Interview s prezidentkou Americké asociace tanečních terapeutů Miriam Roskin Berger. celý článek

Zvuková rezonance
Vztah mezi rytmem a mozkovými vlnami je využíván při léčení různých psychických poruch a emočních potíží, při terapii lidí s mentální retardací, dále pro snižování stresu, snižování prahu bolestivosti a relaxaci. celý článek

Hry pro rozvoj dítěte - prostor a zrak
Poté co dítě objevilo své tělo, zjišťuje pozici, kterou zaujímá vzhledem k předmětům, jež ho obklopují, a vytváří si soubor vztahů mezi vlastními pohyby a pohyby okolního prostředí. celý článek

Relaxační hry s dětmi
Když začínáte s dětmi hrát relaxační hry, vysvětlete jim, proč je důležité uvolnění a uklidnění, když předtím hodně běhaly, skákaly, hýbaly se nebo se učily. celý článek

Hyperbarická kyslíková terapie a mozková obrna
Terapie HBO se může použít při léčení široké škály diagnoz - např. autismu, ADHD, Parkinsonovi nemoci. Náš text pojednává o možnostech při léčení mozkové obrny. celý článek

Vojtova metoda - nejde o poukaz na zdravé dítě, ale o velkou šanci
Prostřednictvím takzvané reflexní lokomoce je možné vracet do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. celý článek

O dotýkání se
Hmatové dojmy pomáhají dítěti uvědomit si hranice svého těla, pomáhají duši na cestě do těla. Na straně druhé je hmat tím smyslem, ve kterém splývá vnímání předmětu (nebo osoby) s vnímáním vlastní bytosti, vlastní existence. celý článek

Léčivá aromatická masáž
Pokud máte například bolesti zad, cítíte se celkově vyčerpáni, řešíte nějaký životní předěl a hledáte všechny prostředky, jak svoji těžce zkoušenou psýché podpořit, je aroma-masáž vynikajícím pomocníkem. celý článek

Estetická výchova
Všeobecný náhled do estetické výchovy s ohledem na rozvoj schopností dětí a dospělých se specifickými potřebami. celý článek

Waldonova metoda
Metoda pomáhá dětem naučit se základy potřebné pro další kognitivní vývoj, a je obzvláště vhodná pro děti s autismem, děti tvrdohlavé a pro ty, které upřednostňují zrakovou paměť před sluchovou. celý článek

Řečové poruchy a jejich terapie
Rizika výskytu řečových poruch u dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) jsou vysoká, pomoci může průběžná řečová terapie. celý článek

Strach z lékaře
Jak čelit nadměrnému strachu z lékaře - např. stomatologa - a jak jej mírnit? celý článek

O blahodárnosti špíny
Vítězíme, nebo prohráváme ve válce proti mikrobům, kterou lidstvo poprvé otevřeně „vyhlásilo" přibližně před sto lety? celý článek

Lis Hartelová - žena, jejiž život byl naplněn hrdinstvím a inspirací
Lis Hartelová vyhrála v padesátých letech dvě olympijské medaile v reprezentaci Dánska, ač ochrnutá pod koleny kvůli poliomyelitidě. celý článek

Vynucená objetí
U terapie objetím je základní myšlenka kontroverzní: emoční pouto s rodičem lze navázat či posílit vynuceným pevným objetím. Je to skutečně možné? celý článek

Archiv článků

Tipy na zajímavé projekty

13 kroků k bezpečnějšímu očkování
Pro ty rodiče, kteří se rozhodli svoje děti očkovat, několik rad, které by jim mohly pomoci projít očkováním co nejbezpečněji. celý článek