Co je to mentální retardace?
Nejčastější otázky a odpovědi pro každého. celý článek


Kodex podpory
19 bodů, které vám pomohou v kontaktu s lidmi se znevýhodněním. Pro učitele, kolegy na pracovišti, pracovníky z pomáhajících profesí, rodiče. .. celý článek


Inkluze
Mnoho lidí s mentálním postižením je stále izolováno od lidí bez postižení. Je jim odepírána možnost účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován. Inkluze spojuje lidi s postižením a bez. celý článek


Etiketa aneb „Nepředpokládejte, že…“
Smyslem etikety při jednání s lidmi s postižením je upozornit na běžně rozšířené domněnky a mylné představy, a to poskytnutím pokynů, které tyto domněnky a představy vyvracejí. celý článek


O síle slova a mentálním postižení
Často se hovoří o „mentálně postižených“ což naznačuje, že kromě této škatulky ještě existují lidé „mentálně nepostižení“, tedy takzvaně „normální“. celý článek


Jak mluvit o lidech s postižením
To, jak mluvíme o lidech s postižením, vytváří pro ostatní představu o tom, jací jsou. celý článek


Přijměte správný postoj vůči lidem se znevýhodněním
Lidé se znevýhodněním každý den čelí sociálním a psychickým bariérám, kteréy bývají výsledkem nedostatku znalostí nebo pochopení. Lze je však snadno překonat jednoduchými prostředky. celý článek


Mýty a realita
Schopnost přijímat druhého takového, jaký je, to je výraz kvality jedince i celé společnosti. celý článek


Příčiny a prevence mentální retardace
Mentální retardace může být způsobena jakoukoli okolností, která narušuje vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Je známo několik stovek příčin. celý článek

Krátké nahlédnutí do dlouhé historie
Římský císař Claudius byl ve svém okolí považován za slabomyslného. Přesto úspěšně panoval… celý článek

Integrace – pro a proti
Integrace dětí s postižením s ostatními v běžných školách je v USA již zákonnou samozřejmostí, v následujícím překladu se diskutuje do jaké míry je tato integrace vhodná. celý článek

K historii pojmu mentální retardace
Popis mentální retardace, jak jej chápeme v dnešním slova smyslu, můžeme najít již v Egyptských papyrových svitcích, které byly nalezeny v Thébách... celý článek

Obecně o inkluzi
Inkluze je proces snažící se zapojit jedince, který se tělesně nebo duševně odlišuje od většiny, mezi jedince bez podobných odlišností v naději, že se navzájem přizpůsobí. celý článek

Klasifikace mentální retardace
Mentální retardace představuje snížení rozumových schopností označovaných jako inteligence. Tento velmi často užívaný pojem však dosud nebyl uspokojivě definován... celý článek

Deklarace o pokroku a rozvoji v sociální oblasti
Zásadní dokument OSN z roku 1969, který je stále aktuální, a to nejen v méně rozvinutých částech světa.. celý článek

101

Motto

Slova jako, hendikep, postižený, diagnóza, mentální retardace přeměňme na: schopnosti, možnosti, inkluze, člověk…


Diagnózy

Ze života

Napište nám i vy svůj příběh.


O riziku a riskování
Když přemýšlím nad tím, proč řada schopných lidí s mentální retardací nevyužívá svůj potenciál naplno, často docházím k závěru, že jim není umožněno riskovat. více

O vyrovnávání se s postižením
Obecně se lidé s mentální retardací vyjadřují o konfrontaci s postižením jako o bolestném období. Nejčastější pocity, které uvádějí, jsou úzkost, beznaděj, stud, pocit zbytečnosti a bezcennosti. více

Příběh Lucky a Matyáše
Opakovaně se přesvědčuji o tom, jak báječné ženy/matky jsou ty, kterým osud nadělil děti s jakýmkoliv „problémem“... více

(Za)integrace
Měřit úspěch integrace počtem „zaintegrovaných klientů“ je z hlediska statistiky bezvadné a pohodlné. Ale... více

Možnost volby
Proč se některé věci dějí tam, kde by to nikdo nečekal a naopak, kde se dá předpokládat, že se stanou, je všechno v pořádku? Ano, mluvím o tom, proč se někde narodí dítě s postižením a jinde ne. více

O trpělivosti, naději a tulipánech
Pro postižené dítě není ani tak důležité kolik lékařů jej vyšetří, kolik navštíví léčitelů a terapií. Nejpřínosnější pro jeho vývoj a rozvoje je to, zda se mu někdo denně věnuje a pracuje s ním. více

P. Hůlová - Jarmila
Lucka nemá pravou ruku a místo pravé nohy jen tenkou bezvládnou špejli a taky se o svoje dítě dokáže postarat, tvrdí Jarmila. více

ZOBRAZIT VŠEPřečtěte si také...

Komunikace s lidmi s postižením
Jak přistupovat k někomu, kdo je třeba už na první pohled fyzicky zvláštní a stal se naším komunikačním partnerem? Potřebujeme (a chceme) se s ním dorozumět.. celý článek

EDF: Lidé s postižením nesmějí na krizi doplácet
Evropské fórum pro osoby s postižením žádá o ujištění, že osoby s postižením nebudou doplácet na hospodářskou krizi snižováním příjmů, omezováním příspěvků a pracovních příležitostí. celý článek

Etiketa jednání s lidmi s vývojovým postižením
Lidé s vývojovým postižením dávají přednost tomu, aby byli považováni v prvé řadě za lidi a aby byli lidmi také nazýváni. Nepřejí si, aby byli označováni podle toho, jaké mají postižení. celý článek

Týrání dětí s postižením
Každé třetí dítě, které vyžadují zvláštní péči, je vystaveno některému způsobu týrání, zatímco u dětí bez postižení se obětí týrání stává každé desáté. celý článek

Tiché utrpení
Takzvané "tiché utrpení" zažívá více než půl miliardy lidí na celém světě, kteří jsou handicapováni v důsledku mentální, fyzické nebo smyslové poruchy či poškození. celý článek

Komunikace a jednotlivé typy MR
Jakkoli mohou být škatulky zavádějící, pro základní přehled může být dobré se s obecnými charakteristikami možností komunikace dle závažnosti postižení seznámit. celý článek

O diagnostice osobnosti lidí s mentální retardací
Každá lidská osobnost je jedinečná a složitá konfigurace duševních vlastností a dějů. Je tedy nesmírně složité podat alespoň obecný náčrt charakteristiky osob s mentální retardací. celý článek

Ne-bezpečí v životě lidí s mentálním postižením
Při zvládání rizik hrají roli naše životní zkušenosti, znalosti a přístup k informacím, pozornost, předvídavost, myšlení... A co lidé s mentálním postižením? Jak zvládají každodenní i závažnější rizikové situace? celý článek

Kontrolní seznam vývoje
zaznamenejte si růst a vývoj vašeho dítěte celý článek

Úvod do genetiky v kontextu mentální retardace
Lidské tělo je neuvěřitelně celistvý organismus. V každé buňce je zakódováno až 100 000 genů. K tomu přičtěme neustálé dělení a replikaci buněk a nezbývá nám, než žasnout... celý článek

Myšlení, slova a skutky
Některé pojmy jsou zdánlivě nevykořenitelné. Tak třeba defektologie, která se na některých pedagogických fakultách přednáší již od roku 1956. celý článek

Modely mentální retardace
Spolu s rozvojem integračního úsilí a snahy o začlenění do běžné společnosti, roste také nutnost hledání vhodných způsobů, jak k lidem s mentální retardací přistupovat. celý článek

Inkluze jako cesta k právu
Rozvoj služeb pro lidi s postižením prošel 3 fázemi: do 2. sv. války zde byl medicínský přístup, pak následovala fáze rehabilitace, v 90. letech pak začalo období inkluze. celý článek

Vývoj řeči
Jedním z nejcharakterističtějších znaků mentální retardace je narušený vývoj řeči. celý článek

Archiv článků

Tipy na zajímavé projekty

Jak zpřístupnit úřady i lidem s bariérami v komunikaci
Právě vydaná publikace I my jsme občané jeurčená všem zaměstnancům veřejné správy, politikům na všech úrovních a dalším, které zajímá problematika občanů s potížemi v komunikaci. celý článek

Přijat nový Národní plán
V pondělí 29. března 2010 vláda ČR projednala a schválila nový Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014. /vlada.cz celý článek

Jak komunikovat…
… aneb mám spolužáka se zdravotním postižením. Tuto ojedinělou publikaci vydal Výbor dobré vůle a knížku připravili mladí lidé, kteří si sami prošli zkušeností se zdravotním postižením. celý článek

V ČR žije milión lidí s postižením
Výsledky unikátního výběrového šetření se spoustou zajímavých a poprvé zjišťovaných čísel zveřejnil Český statistický úřad. celý článek

Registr poskytovatelů sociálních služeb
Nově spuštěná databáze, v níž si v návaznosti na registraci jednotlivých organizací budete moci vyhledat služby, které potřebujete.. celý článek

Konvence o právech osob s postižením
Organizace spojených národů zveřejnila v anglickém originále text zásadního dokumentu připraveného k ratifikaci jednotlivými státy (.doc) celý článek

Když není všechno tak, jak si přáli
Cílem publikace je nabídnout zdravotníkům informace o tom, v jaké situaci se ocitá rodina s nedonošeným nebo postiženým dítětem (.pdf) celý článek

specialnipedagogika.cz
rozcestník s nejdůležitějšími odkazy o speciální pedagogice a pro speciální pedagogy celý článek

Zásady pomoci člověku na vozíku
rady pro přirozenou, efektivní a především bezpečnou pomoc celý článek